Scroll to top

Wayfinding för besöksmål är ofta avgörande för totalupplevelsen. Det är en säkerhetsfråga samtidigt som det ger en stor möjlighet att stärka gästupplevelsen

/Courses

Kortkurs i Wayfinding

Visit Design Groups kortkurs inom Wayfinding för besöksmål.

För dig som jobbar inom besöksindustrin som anställd eller som egen företagare. Du kanske har ett eget besöksmål du vill utveckla eller planerar skapandet av ett nytt besöksmål. Efter kursen kan du underlätta fortsatt arbete eller använda resultatet för att pitcha ett nytt projekt.

Vi erbjuder gratis konsultationssamtal á 30 min. Mejla liam@visitdesign.se för att boka en tid som passar dig.

Kundomdömen

Vi upplever en enhetlighet i wayfinding och skyltsystem som inte har funnits tidigare.
Nu bygger skyltsystemet på enkelhet och tydlighet. Vi upplever att vi fått ett mycket bra resultat - mycket bättre än vi förväntat oss.

— Susanne Du Rietz

Beställare på Destination Funäsfjällen

Vårt varumärke arbetades om och blev basen för nytt kart- och skyltsystem runt anläggningen och i området. Jag skulle utan tvekan rekommendera Visit Design, att få ett stärkt varumärke tillsammans med att våra gäster får en säkrare upplevelse är win win.

— Johnny Uppling

VD på Camp Borga

De förstår det övergripande värdet i att stärka besöksupplevelsen genom kvalitativa designlösningar.
För att få grepp om helheten och alla dimensioner som behövde belysas kunde vi dra nytta av deras breda kunnande för att nå långsiktiga lösningar.

— Therese Sjölund

VD på Åre Destination

Genomtänkt, alltid med en röd sammanhållande tråd som går från idé till utförande.
De är proffsiga, pålitliga, kreativa och trevliga att samarbeta med. Ge dem en chans, du kommer inte att ångra dig.

— Mikael Nyberg

Driftare av Hellasgården i Stockholm

Jag kan varmt rekommendera Visit Design. De har en bred kompetens och kan erbjuda leverans av en helhetslösning. De är mycket enkla att arbeta med och prestigelösa i sitt förhållningssätt till kunden.

— Henrik Nylund

Beställare på Destination Funäsfjällen

/Services

03. Wayfinding

Användaren har rätt

Användaren har rätt

Vi är alltid fokuserade på användarupplevelsen för människor, genom enkelt läsbara och intuitiva navigations/hänvisningshjälpmedel i miljö. Om en besökare går vilse så är det vårt fel, inte deras.
Genom att fokusera på användaren så kan vi leverera bästa resultatet för kunden.

Nyfikenhet är bas

Nyfikenhet är bas

Vi försöker att alltid lära nya saker genom att testa och tillföra nya tekniker, verktyg och lösningar.
Att göra misstag, dela med sig av resultat och samla in feedback är del i projekten – det är så vi lär oss, blir bättre och kommer på nya lösningar.

Målet är wayfinding

Målet är wayfinding

Vi vet vad vi gör bra och det fokuserar vi på . Vårt mål för framtiden är att vara en av de bästa wayfinding-byråerna, digitalt och analogt.

04. Vi löser din wayfindingutmaning om:

Besökare hittar inte och går lätt vilse. Det kan lätt leda till en dålig kundupplevelse, låg nöjdhet och en känsla av otrygghet

WAYFINDINGUTMANING:
– Du vill öka kundnöjdheten och sänka antalet klagomål relaterade till hänvisningsproblem
– Du vill att enkelhet i hänvisningssystemet ska kännas som en positiv del av din kundservice
– Du vill förändra kundupplevelsen från ”svårt att hitta” till motsatsen
– Du vill att hänvisningsbehoven hos Alla – förstagångsbesökare, seniorer, barn, flerspråkiga, utvecklingshämmade och alla andra – ska tillfredsställas
Vi kan öka effektiviteten och känslan av trygghet och säkerhet i ert wayfindingsystem.

Era wayfinding-förutsättningar är speciella och behöver tänkas över

WAYFINDINGUTMANING:
– Du vill minska tidsåtgången som idag läggs att guida och hjälpa besökare att hitta rätt
– Du har tagit på dig att ordna upp ”hänvisningsproblemet”
– Du har en limiterad budget och vill ha hjälp att få ut största möjliga förändring 
Vi kan identifiera era specialla förutsättningar, oklara flöden, rubriceringar och svårtydda kartor i ert wayfindingsystem

Era skyltar och kartor behöver uppdateras

WAYFINDINGUTMANING:
– Du vill uppdatera skyltar som innehåller felaktig eller saknar info 
– Du behöver nytt skyltsystem och vill göra det riktigt användarvänligt
– Du vill ha en modern uppdaterad design på hänvisningssystemet
– Du har ny varumärkesprofil och  behöver redesign och anpassning
– Du behöver uppdaterat kartmaterial till alla kanaler
Vi jobbar nära er för att förstå, planera och designa alla detaljer som krävs i ett modernt uppdaterat wayfindingsystem

Era besökare kräver det senaste i wayfindingteknologi, apps, webb och digital skyltning

WAYFINDINGUTMANING:
– Du undrar om modern teknologi, smartphones, tablets, digital signage kan lösa dina navigeringssvårigheter
– Du skulle vilja se över hur utvecklingen med ny wayfindingteknologi skulle fungera för dig  
– Du skulle vilja förstå hur ny wayfindingteknologi kan implementeras i dina digitala kanaler
Vi rådgör och rekommenderar lösningar för effektiv modern teknologi i befintliga och nya wayfindingkanaler

Du har planer på nya besöksplatser och behöver hjälp att projektera lättnavigerat wayfindingsystem

WAYFINDINGUTMANING: 
– Du behöver ta ett flertal beslut under planeringsprocessen för att wayfindingsystemet ska bli optimalt
– Du gör det enklare att inkludera wayfinding redan i detaljplanen, sedan i ritningsstadiet, både exteriört och interiört
– Du slipper budgetöverraskningar i slutfasen av byggnadsprojektet
Vi är med redan i planeringsskedet för att göra wayfindingsystemet till en gemensam prioritet

Våra leveranser baseras på tre designprinciper

05. DNA

Tillförlitlighet är allt

Tillförlitlighet är allt

Vi måste förtjäna våra användares respekt varje dag. Det behövs bara en svag länk för att bryta kedjan. Om EN skylt missuppfattas förlorar människor tilltron till hela systemet. Med det i tanken har vi utvecklat våra fem frågor som vi ställer oss i alla projekt vi är involverade i.

Glasklart – Gör vi det komplexa enkelt att förstå?
Tillgängligt – Kan det användas av alla alltid?
Konsekvent – Är det tillförlitligt från start till mål?
Tydligt – Är det synligt och lättläst?
Effektfullt – Attraherar och fokuserar det uppmärksamheten?

Använd det vi vet fungerar

Använd det vi vet fungerar

Vi har lärt oss mycket under åren vad som fungerar så vi börjar aldrig från botten. Därför låter vi form följa funktion. Vi tar vedertagna koncept och lägger till vår kunskap och kreativitet för att göra varje projekt unikt.

Med målet att bli ignorerad

Med målet att bli ignorerad

Ett wayfindingsystem leder mot ett slut. Människor vill bara hitta dit de vill, oavsett om det är våffelstugan på fjället, en butik i ett köpcentrum eller en specifik målning på ett museum. Vi vill inte att någon ens tänker på själva wayfinding-systemet eller lägger märke till att de blir guidade, vi vill bara att de ska komma fram.

/Clients

Stora som små, alla våra kunder är lika viktiga

06. Några av våra kunder

/Contact

Vi hjälper dig

07. Har du ett besöksmål?

VISIT DESIGN GROUP
En fristående enhet med tre huvudaktörer, industridesignbyrån LundbergDesign AB, projekt- och genomförandebolaget Holmquistsign AB och varumärkes- och designbyrån Etti design AB. Tillsammans har vi en bred erfarenhet av strategi, design och genomförande i wayfinding designprojekt.

Vi har kunskapen om hur vi människor bäst navigerar för att nå en plats. Rätt utförd wayfinding design skapar trygghet och tillit till besöksmålet oavsett om det är ute i naturen, inne på ett museum eller ett hotell.

Vi samarbetar över gränserna med kartproducenter, arkitekter, digitala utvecklare, landskapsarkitekter, ljusexperter, våra kunder och deras intressenter för att kunna leverera totallösningar.

Kontakta oss om du har ett projekt på gång, desto tidigare i processen desto bättre.

Lundberg design AB – Industridesign, strategi och tillverkningsprocesser – lundbergdesign.se 
HolmquistSign AB – Strategi, digital skyltning, framställning och genomförande – holmquistsign.se
Etti design AB – Grafisk design, digital utveckling, strategi och varumärkesfrågor (tidigare Ogilvy Destination) – etti.se 
Verifierad av MonsterInsights