Scroll to top

Wayfinding för besöksmål är ofta avgörande för totalupplevelsen. Det är en säkerhetsfråga samtidigt som det ger en stor möjlighet att stärka gästupplevelsen

VISIT DESIGN GROUP
En fristående enhet med tre huvudaktörer, industridesignbyrån LundbergDesign AB, projekt- och genomförandebolaget Holmquistsign AB och varumärkes- och designbyrån Etti design AB

Tillsammans har vi en bred erfarenhet av strategi, design och genomförande i olika wayfindingprojekt. Bolagen har aktivt bidragit till att utveckla wayfinding till den specialdisciplin, platsanpassad skyltning och profil, produkt- och grafiska designsystem och ofta med integrerad digital presentation, det är idag. 

Vi samarbetar över gränserna med arkitekter, digitala utvecklare, forskare, landskapsarkitekter, producenter, inredningsdesigners, ljusexperter, våra kunder och deras intressenter för att kunna leverera totallösningar.

WAYFINDING – Platsanpassade designkoncept och hänvisningssystem för besöksmål och destinationer
/Services

02. Wayfinding

Användaren har rätt

Användaren har rätt

Vi är alltid fokuserade på användarupplevelsen för människor, genom enkelt läsbara och intuitiva navigations/hänvisningshjälpmedel i miljö. Om en besökare går vilse så är det vårt fel, inte deras.
Genom att fokusera på användaren så kan vi leverera bästa resultatet för kunden.

Nyfikenhet är bas

Nyfikenhet är bas

Vi försöker att alltid lära nya saker genom att testa och tillföra nya tekniker, verktyg och lösningar.
Att göra misstag, dela med sig av resultat och samla in feedback är del i projekten – det är så vi lär oss, blir bättre och kommer på nya lösningar.

Målet är wayfinding

Målet är wayfinding

Vi vet vad vi gör bra och det fokuserar vi på . Vårt mål för framtiden är att vara en av de bästa wayfinding-byråerna, digitalt och analogt.

03. Hur vi jobbar

Historia & Koncept

Vårt mål är göra komplexa miljöer och processer enkelt förstådda av alla. Därför lyssnar vi, analyserar och konceptualiserar innan vi startar designprocessen. När vi vet exakt vad kunden vill kommunicera väljer vi medium och skapar design som passar projektets användare och miljö. Efter genomförande erbjuder vi verktyg och support att förvalta det nya wayfindingsystemet.

Vi börjar med att lyssna

Varje projekt startar med ett gemensamt kick-off-möte med alla team involverade. Kanske är problemet att resenärer inte hittar toaletterna på flygplatsen eller museum-besökare inte hittar på utställningskartan. Vi lyssnar och ställer frågor för att få en bra bild av problematiken, förväntningar och hur vi ska jobba tillsammans.

Fördjupning och analys

I nästa steg går vi själva in som besökare eller resande. Vid varje steg frågar vi oss, var är vi nu? Vilka är mina möjligheter just nu? Vart ska jag gå? När vi är tillbaka på kontoret går vi igenom och analyserar vad vi upplevt. Delar och verifierar våra klarlägganden med dig som kund.

Strategi

Baserat på vår analys och bakgrunden till projektet utvecklar vi en kommunikationsstrategi som passar besökarens behov. Strategin ringar in svaren till tre kärnfrågor: Vilken info presenteras, var och hur. Vi visualiserar olika koncept för att se hur de håller i kontexten. Vid behov jobbar vi tillsammans med arkitekter, digitala utvecklare och andra experter för att skapa en integrerad strategi.

Design och utveckling

När vi är säkra på vad som ska kommuniceras börjar vi utveckla produkten. Med start i det valda konceptet tar vi fram ett system med form, typografi och färgkoder. Designen är utvecklad både för att fungera i harmoni med omgivningen och för att synas och vara tydlig för besökaren. Vi skapar en metodmanual för att placera ut rätt skylt på rätt plats vid varje tillfälle längs en sträcka.

Genomförande

Med strategi och design på plats skapar vi en grundläggande verktygslåda med mallar och instruktioner för att kunna välja en kvalificerad produktionspartner. Genom produktions- och installationsfasen finns vi tillgängliga för rådgivning och som problemlösare.

Förvalta kvaliteten

Det nya wayfindingsystemet är klart och installerat. För att upprätthålla en hög kvalité och optimerad användarupplevelse i systemet behövs en välorganiserad serviceenhet med ansvar och direktkontakt med oss och vår online beställning för nya kompletteringar av wayfindingsystemet.

Våra leveranser baseras på tre designprinciper

04. DNA

Tillförlitlighet är allt

Tillförlitlighet är allt

Vi måste förtjäna våra användares respekt varje dag. Det behövs bara en svag länk för att bryta kedjan. Om EN skylt missuppfattas förlorar människor tilltron till hela systemet. Med det i tanken har vi utvecklat våra fem frågor som vi ställer oss i alla projekt vi är involverade i.

Glasklart – Gör vi det komplexa enkelt att förstå?
Tillgängligt – Kan det användas av alla alltid?
Konsekvent – Är det tillförlitligt från start till mål?
Tydligt – Är det synligt och lättläst?
Effektfullt – Attraherar och fokuserar det uppmärksamheten?

Använd det vi vet fungerar

Använd det vi vet fungerar

Vi har lärt oss mycket under åren vad som fungerar så vi börjar aldrig från botten. Därför låter vi form följa funktion. Vi tar vedertagna koncept och lägger till vår kunskap och kreativitet för att göra varje projekt unikt.

Med målet att bli ignorerad

Med målet att bli ignorerad

Ett wayfindingsystem leder mot ett slut. Människor vill bara hitta dit de vill, oavsett om det är våffelstugan på fjället, en butik i ett köpcentrum eller en specifik målning på ett museum. Vi vill inte att någon ens tänker på själva wayfinding-systemet eller lägger märke till att de blir guidade, vi vill bara att de ska komma fram.

/Clients

Stora som små, alla våra kunder är lika viktiga

05. Några av våra kunder

/Contact

Vi hjälper dig

06. Har du ett besöksmål?

Kontakta oss om du har ett projekt på gång, desto tidigare i processen desto bättre.

Lundberg design AB – Industridesign, strategi och tillverkningsprocesser – lundbergdesign.se 
HolmquistSign AB – Strategi, digital skyltning, framställning och genomförande – holmquistsign.se
Etti design AB – Grafisk design, digital utveckling, strategi och varumärkesfrågor (tidigare Ogilvy Destination) – etti.se