Scroll to top

Design för besöksmål

VISIT DESIGN GROUP består av designbyrån ETTI, industridesignbyrån Lundberg Design och skyltprojektör och tillverkaren HolmquistSign

Tillsammans har vi branschens bredaste erfarenhet av platsanpassad design och varumärke, info- och skyltdesign, tillverkning och genomförande

Vi har varit delaktiga i och slutfört ett antal prestigeprojekt samtidigt med många små och viktiga uppdrag

/Services

Våra tjänster

Varumärke

Varumärke

Utveckling, hantering och skapande av varumärken. Med visuellt material som texter, illustrationer, ikoner, pictogram, webb och print.

Produktdesign

Produktdesign

Innovation och visualisering av rumsliga lösningar och unika produkter. Med kravställning för produktion och bygge av arkitektur, produkter, armaturer och skyltsystem.

Wayfinding

Wayfinding

Expertis inom placering av skyltar och vägvisare. Med tillverkning i egen fabrik med de senaste maskinerna, materialen och metoderna.

Värden för vår kund och kundens kund

Värdegrund

Historia & Koncept

Om det finns en viktig historia att berätta så ska den självklart vara en del av nya koncept. Många platser är besökta just för att det finns en värdefull historia.

Design & Utveckling

Vi gör alltid en noggrann analys av marknaden och vad som förväntas av designen, tillsammans med tydlighet så skapas värdefull vägvisning för besökaren.

Tillverkning & Implementation

Vi har all kunskap som behövs för att ta ett projekt från idé till färdigt resultat. Vi tillverkar  både designmanualer och skyltsystem för att implementera direkt på besöksmålet.

/Clients

Stora som små, alla våra kunder är lika viktiga

Några av våra kunder

/Email Us

Vi hjälper dig

Har du ett besöksmål?

Kontakta oss om du har ett projekt på gång, desto tidigare i processen desto bättre