Scroll to top
Back
Produkt

Platsanpassade wayfindingsystem

  • 01: UPPLEVD SÄKERHET OCH OMSORG STÄRKER BESÖKSUPPLEVELSE OCH VARUMÄRKE

  • 02: TYDLIG PLATSANPASSAD DESIGN I ALLA MILJÖER OCH MEDIA, WEBB OCH MOBIL

  • 03: EGEN INTEGRERAD KARTDESIGN MED GPS- OCH BLUETOOTHSTÖD

  • 04: LÄTTADMINISTRERAT UNDERHÅLL AV SKYLT- OCH INFOSYSTEM

Scroll

Specialdesignade wayfindingsystem

Allt från struktur till färdiga skyltar

Alla besöksmål har sina egna speciella förutsättningar. Vi lyssnar och gör vår research för att skapa system med grafisk design, skyltbärare och strategier som passar just de förutsättningar som finns.

Vi hjälper till med struktureringen av skyltsystemet för att det senare ska bli lätthanterat och gå lätt att bygga på och uppdatera.

Designen av skyltbärare och utseende på skyltar anpassar vi efter miljön och behoven hos besökarna. Kanske vill man att det ska smälta in i miljön eller sticka ut för att synas, oavsett ser vi till att systemet går i linje med och förstärker besöksmålets profil.

Om det behövs så hjälper vi till med wayfindingstrategi för att optimera upplevelsen för besökarna, göra området mer lättnavigerat och leda besökare till platser som är viktiga för besöksmålet.

Ingen destination är för liten eller stor, vi gillar utmaningar oavsett om det handlar om en liten budget eller ett komplext system.

Verifierad av MonsterInsights